Profil spoločnosti

Spoločnosť REMAKO s.r.o. od svojho vzniku v r.1999 nepretržite pracuje najmä v oblasti tepelnej energetiky a obchodu. Ťažiskom činnosti sú energetické služby a montážne práce v oblasti tepelnej energetiky, obchodné aktivity v tepelnej energetike a import primárnych galvanických článkov (batérie).

Služby pri výrobe tepla Obchod Služby pri spotrebe tepla

Naši zamestnanci majú bohaté skúsenosti v oblasti tepelnej energetiky, či už ako dlhoroční pracovníci v Slovenskej energetickej inšpekcii, Slovenskej energetickej agentúre, tak aj ako zamestnanci v zahraničných i slovenských spoločnostiach zaoberajúcich sa výrobou a predajom zariadení pre tepelnú energetiku (Viessmann, KKH, Techem...) .