Referencie spoločnosti - ENERGETICKÉ AUDITY
Plynofikácia uhľovej kotolne Rozkvet v Dobšinej
Príloha k žiadosti o účasť na Programe znižovania spotreby energie
v obytných budovách a rodinných domoch pre rok 1999
Overenie prevádzky tepelnotechnického zariadenia v plynovej kotolni NUP Košice   rok 2002
k projektu „Nadstavba a stavebné úpravy ZŠ Bohdanovce“   rok 2003
k projektu „Zateplenie ZŠ Šmeralova ul. Prešov“   rok 2004
Posúdenie možnosti spaľovania biomasy v kotolni Sibír IV/51 v T.Lomnici   rok 2004
Posúdenie rekonštrukcie tepelného okruhu kotolne K 06 Bardejov   rok 2005
Tepelné zdroje Bytového podniku mesta Vranov nad Topľou   rok 2005
Zroje tepla v správe Mestského podniku bytového hospodárstva mesta Kežmarok   rok 2006
_späť