Referencie spoločnosti - OVERENIE HOSPODÁRNOSTI ZDROJOV TEPLA A BUDOV
Tepelný zdroj ŠD UVL Košice,   roky 2002 a 2003
Tepelné zdroje v správe firmy RADEN s.r.o. Košice- 6 zdrojov   rok 2004
Tepelné zdroje a OST v správe firmy MBP Vranov s.r.o. Košice - 39 zdrojov,   rok 2004
Tepelné zdroje v správe OSBD Spišská Nová Ves - 25 zdrojov,   rok 2004
Tepelné zdroje v správe firmy RADEN s.r.o. Košice- 6 zdrojov,   rok 2004
Tepelný zdroj v správe MH mesta Spišské Vlachy,   rok 2004
Tepelné zdroje v správe WOLÚTaRCH Tatranská Polianka - 5 zdrojov,   rok 2004
Tepelné zdroje v správe firmy TATRY-TEPLO s.r.o. T.Lomnica- 8 zdrojov,   rok 2004
Tepelný zdroj Dopravný podnik mesta Košice,   roky 2002 až 2006
Obytné budovy v správe MBP Vranov s.r.o. - 45 budov,   rok 2004
_späť